Stel cookie voorkeur in

De week van de Lentekriebels

Begindatum 9 april 2018 00:00

Einddatum 20 april 2018 00:00

Locatie

Wij doen nu al een aantal jaren mee met de Lentekriebels. Een leergang die is opgezet vanuit de GGD, omdat er de behoefte was om kinderen goede voorlichting te geven over relaties en seksualiteit. Dit programma maakt onderdeel uit van de ‘gezonde school’. Het doel van het thema ‘relaties en seksualiteit’ is kinderen te ondersteunen bij de ontwikkeling tot een persoon, die respect heeft voor zichzelf en anderen en zich bewust is van eigen en andermans gevoelens, wensen, opvattingen en mogelijkheden. Dit thema is verdeeld in 3 domeinen: Lichamelijke en emotionele ontwikkeling Sociale ontwikkeling en relaties Seksualiteit en gezondheid. In de komende weken zullen in de verschillende bouwen thema’s uit de drie domeinen worden behandeld. U krijgt via Schoudercom te horen welke thema’s met de bijbehorende lessen er in de verschillende bouwen worden behandeld. U mag ook de leerkracht vragen de lessen die daarover worden gegeven in te zien. Zo bent u voorbereid op de vragen van uw kinderen.