Stel cookie voorkeur in

Koningsspelen

Begindatum 20 april 2018 00:00

Einddatum 20 april 2018 00:00

Locatie

Op vrijdag 20 april 2018 worden weer de Koningsspelen gehouden. Dit jaar gaan we (de vakleerkrachten gym) dat gezamenlijk doen voor alle groepen 5 t/m 8 van de Noordwijkse basisscholen op 2 locaties, namelijk aan de Duinwetering en het Middengebied. Deze groepen zullen met de juf of meester hier naartoe gaan. Voor de groepen 1 t/m 4 wordt er in en om de school e.e.a. georganiseerd! De exacte invulling volgt nog per mail. Wat we wel alvast kunnen melden is dat we tijdens deze ochtend hulp van ouders goed kunnen gebruiken (bijv. bij het begeleiden van een spel of groepje), dus houd deze datum alvast vrij als u het leuk vindt om te helpen! Zie hiervoor ook de oproep via Schoudercom!