Stel cookie voorkeur in

Schooltijden

We hebben een continurooster:

Maandag, dinsdag, donderdag
Groep 1 t/m 2   08:30 – 12.00 uur en 13:00 – 14:45 uur
Groep 3 t/m 8   08:30 – 12.00 uur en 12:45 – 14:45 uur

Woensdag
Groep 1 t/m 8   08:30 – 12:15 uur

Vrijdag
Groep 1 t/m 4   08:30 – 12:00 uur
Groep 5 t/m 8   08:30 – 12:00 uur en 12:45 – 14:45 uur

Vanaf 8:15 uur zijn de kinderen welkom. Ze gaan zelfstandig naar binnen en vanaf dan zal ook de leerkracht in de klas aanwezig zijn. Het is niet de bedoeling dat de ouders mee de klas in gaan. De kinderen kunnen bij binnenkomst zelf werk kiezen en beginnen. Om 8:30 uur is iedereen aan het werk.


Tussen 11:55 en 12:25 uur spelen de kinderen buiten onder leiding van het overblijfteam. 
Na het overblijven lunchen de kinderen met de leerkracht in de klas.
 
Na schooltijd heeft u gelegenheid om even de klas in te komen om werk van uw kind te bekijken.

Overblijf

Alle kinderen lunchen op school onder begeleiding van de leerkracht, en spelen buiten onder begeleiding van de tussenschoolse opvang Humanitas en ouders.

Van ouders wordt verwacht dat zij meehelpen bij de overblijf. 

Een vaste overblijfouder blijft over op een vaste dag in de week. U bent een vaste overblijfouder als u elke week of om de twee of drie weken overblijft. U kunt dan een voorkeursdag opgeven.

Bent u geen vaste overblijfouder, dan wordt u ingeroosterd en u kunt dan geen voorkeursdag aangeven. Onderling ruilen kan en mag altijd, mits u dit zelf op tijd regelt.

Overblijfregels inzien