Stel cookie voorkeur in

Veelgestelde vragen

De montessorischool heeft heterogene groepen. Hoe werkt dat en waarom is dat?

Het socialisatieproces is een belangrijk onderdeel in de montessorischool. Wij leren kinderen om goed te kunnen functioneren in een groep. Hen op die manier voor te bereiden op de maatschappij, waar...

Hoe zou u de omgangvormen op school typeren?

Hoffelijkheid vinden wij heel erg belangrijk omdat het toont dat je andere mensen waardeert en respecteert. Dit gaat verder dan goede omgangsvormen. Onze leerkrachten brengen goede manier bij en...

Hoe maakt montessori leren leuk?

Leren is bij ons leuk omdat je grote frustraties vermijdt: omdat je onderwijs op maat krijgt hoef je geen lessen te volgen die je al snapt. Of lessen te begrijpen waar je nog niet aan toe bent. Maar...

Ik hoor dat kinderen veel vrijheid krijgen en zelf mogen weten wat ze doen. Geeft dat geen onrust en leren ze dan wel?

De keuzevrijheid beperkt zich tot de volgorde waarin de verschillende vakken worden doorlopen binnen een periode van een week. De kinderen worden door de leerkracht begeleid bij hun planning en deze...

Ik hoor wel eens dat de kinderen op de montessorischool alleen maar moeten werken en als kleuter al moeten leren lezen. Is dat zo?

Nee, dit is een misverstand. Kleuters krijgen alle tijd en gelegenheid om te spelen met blokken, constructiemateriaal, puzzels, poppen, knutselmateriaal e.d. Maar naast deze materialen zijn er...

Hoe weet ik als ouder of mijn kind wel genoeg leert?

Zoals op alle basisscholen moeten ook wij voldoen aan de kerndoelen vastgesteld door het ministerie van onderwijs. Wij meten de vorderingen van uw kind met CITO toetsen vanaf hun kleuterjaren. De...

Wat heeft een montessorischool wat andere scholen niet hebben?

• Beter opgeleide leerkrachten • Unieke en uitgekiende lesmaterialen • Onderwijs op maat • Uniek volgsysteem • Continurooster Onze leerlingen zijn door onze methode...

Is ieder kind geschikt voor het montessori onderwijs?

Alle kinderen die op een gewone basisschool thuishoren, komen ook uitstekend tot hun recht op onze montessorischool.

Hoe sluit montessori onderwijs aan op middelbaar onderwijs?

Onze kinderen hebben niet meer moeite met de overgang dan andere kinderen die regulier onderwijs volgen. In tegendeel, van de voortgezet scholen krijgen we te horen dat de montessori kinderen goed...

Wat verwachten jullie van ouders?

Natuurlijk hopen wij dat ouders zich betrokken voelen bij de school en dat zij ook tijd vrij kunnen maken om een bijdrage te leveren. Dit kan op vele manieren. Ouders kunnen op bestuurlijk en/of...

Waar kan ik terecht met vragen en mijn mening?

Onze leerkrachten staan elke dag na schooltijd klaar om vragen te beantwoorden. Voor meer persoonlijke problemen, die privacy nodig hebben, kan altijd binnen 1 dag een afspraak gemaakt worden. Dit...