Stel cookie voorkeur in

Lesmateriaal

Roze toren (en de rest van het zintuiglijk materiaal)

Montessori ontwikkelde dit materiaal om de zintuigen te ontwikkelen. Van nature is het kind erop gericht om zichzelf en zijn omgeving te leren kennen. Het neemt onbewust alles uit zijn omgeving in...

Metalen omtrekfiguren

Een kind bereidt zich voor op het schrijven zonder dat het schrijft. Het oefent zijn handen de hele dag door tijdens het oefenen en hanteren van de zintuiglijke materialen en tijdens “de...

Schuurpapieren letters

Schrijven en lezen worden geïntegreerd aangeboden, d.w.z. zij vormen een eenheid waarbij het lezen op een natuurlijke wijze uit het schrijven voortvloeit. Door de vorm van de schuurpapieren...

Kastje met bladvormen en botanische mapjes

Montessori ontwikkelde materiaal ter inleiding tot de plant en dierkunde. Een vereiste hierbij is dat de leid(st)er voorafgaand aan het werken met het materiaal de kinderen in direct contact brengt...

Insteekkaarten

Jonge kinderen bezitten, meer dan later ooit het geval zal zijn, het vermogen om alle indrukken van buitenaf met nauwkeurigheid en op spontane wijze in zich op te nemen en in het geheugen vast te...

Dierenbak

De eerste bak bevat rubrieksplankjes en vraagplankjes; de tweede bak informatiekaarten, antwoordkaarten en een houten schijf, waarop een afbeelding past, die het dier toont in zijn natuurlijke...

Gouden materiaal

Een kind begint op jonge leeftijd te tellen. Zodra het kind de beschikking heeft gekregen over de getalbegrippen 1 t/m 10, wordt hem het gouden materiaal aangeboden. Júíst wanneer het...

Groot vermenigvuldigbord

De eerste ervaringen met optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen doet een kind met concreet materiaal als bijvoorbeeld het gouden materiaal. Ze ervaren optellen als het samenvoegen van...

Kist kubussen en kwadraten

Zodra de kinderen in aanraking komen met de “vierkanten” of “kwadraten” van het kralenrek, maken ze kennis met machtsverheffen. Met kwadraten kunnen veel ervaringen worden...

Knopjesbord

Met het knopjesbord oefent het kind het kwadrateren van een getal met symbolisch materiaal en de vierkantswortel trekken uit grote getallen.