Stel cookie voorkeur in

Wat is Montessori?


Montessorischolen bestaan al bijna honderd jaar in ons land, Nederland is internationaal gezien HET montessori land, aangezien Maria Montessori in Noordwijk heeft gewoond en hier is begraven. Alle reden dus voor een montessorischool in Noordwijk. Eigenlijk een wonder dat die er pas sinds 2004 is. 

De montessori leermethode kan in één zinnetje worden samengevat: ‘help mij het zelf te doen’. Ondanks alle veranderingen in het opvoedkundig denken in de afgelopen eeuw is er aan dat motto niets veranderd. Dat is wat wij doen, dag in dag uit. Een motto dat beslist niet mag worden verward met: ‘zoek het lekker zelf maar uit’. Dat imago is verleden tijd.

We kunnen nog veel langer doorgaan over de goede punten van onze school. Dat er bij ons ordelijk gewerkt wordt, zonder herrie. Dat we de creatieve vorming van onze kinderen bepaald niet vergeten, met open podia, circusvoorstellingen, knutselvoorzieningen enz.

We hebben nog één afsluitend motto voor u: ‘wat je ziet is wat je krijgt’. Zo nuchter en simpel is het. U bent van harte welkom om samen met uw kind eens bij ons langs te komen en uitgebreid rond te kijken hoe het is op de Montessorischool Noordwijk. 

 

 
 

Montessori op onze school

Structuur en planning

Bij vrijheid hoort ook verantwoordelijkheid. Uw kind mag de volgorde van werk bepalen. Dat is typisch montessori. Maar in dit kiezen wordt uw kind begeleid en naarmate het ouder wordt steeds meer losgelaten. Verantwoordelijkheid betekent ook dat kinderen aangesproken worden op hun keuzes. Uw kind leert dat je moet doen wat je zegt en dat je daarbij je best doet. En kinderen leren bij ons doelgericht en geordend te werken. Ze leren prioriteiten stellen. Dit is niet alleen goed als voorbereiding op de middelbare school, maar ook voor hun verdere carrière.
 

Veilige, knusse school

We hebben relatief veel kinderen van andere scholen die bij ons instromen. Tegelijkertijd is onze zij-uitstroom opmerkelijk laag. Dit wil zeggen dat veel kinderen die zich elders niet meer thuis voelden, bij ons zich weer op hun gemak voelen. Dat heeft, behalve met onze individuele leermethode, ook alles te maken met onze aandacht voor sociale omgangsvormen en onze relatief veilige school – bij ons ben je niet verloren!
 

Wie zitten er op onze school?

Onze kinderen zijn een zeer diverse mix, uit heel Noordwijk en andere dorpen uit de omgeving en uit alle lagen van de bevolking. Ook daar zijn wij trots op. Wij zijn geen school met alleen maar hoogvliegers, maar hoogvliegers kunnen bij ons wel prima gedijen. We hebben geen afzonderlijke plusklas, onder meer omdat we graag zien dat onze begaafde leerlingen hun talenten ook inzetten om anderen te helpen, iets waar ze ook zelf veel van leren. Maar we hebben wel voorzieningen om onze begaafde kinderen in aanraking te laten komen met andere hoogvliegers, van andere scholen. Maar ook kinderen die meer moeite hebben met de leerstof gedijen bij ons prima. Wij kunnen de leerstof op hun niveau aanpassen. Onze uitstroom is dan ook divers.

Wij zijn een door de Nederlandse Montessori Vereniging erkende Montessorischool. De erkenning van de NMV is in 2014 weer voor 5 jaar goedgekeurd. In alle groepen wordt er op een montessoriaanse wijze les gegeven. Alle leerkrachten hebben een Montessoricertificaat of diploma. De Montessori-opleiding is een post HBO opleiding en duurt twee jaar. Tijdens deze opleiding leren de leerkrachten de fasen in de ontwikkeling van het kind van 4 t/m 12 jaar.