Stel cookie voorkeur in

Technolab in de klas

De workshop ''risico’s'' is ontwikkeld om leerlingen van groep 7-8 kennis te laten maken met het concept risico en vooral om hen de intellectuele middelen aan te reiken om zelf een verdieping aan te brengen in hun denken over en omgaan met risico’s. De Omgevingsdienst West-Holland biedt de workshop binnen haar werkgebied aan.

De leerlingen wordt gevraagd om in groepjes een dorp te ontwerpen. Als ze samen voor alles een plek hebben gevonden moeten ze binnen een budget van 150.000 euro maatregelen nemen om risico's te beperken. Niet genoeg geld om elk risico uit te bannen, en zeker niet genoeg om alles veilig te maken en ook nog een mooie nieuwe skatebaan te plaatsen. Per gemeente wordt gekeken naar eventuele lokale problematiek, welke verwerkt wordt in de workshop.

Door de leerlingen als groep beslissingen te laten maken over ruimtelijke ordening ontstaat er op een natuurlijke manier een discussie over welke risico’s beperkt moeten worden en welke minder of niet. Vanzelf halen kinderen een breed scala van onderwerpen aan. Van woongenot, geluidsoverlast tot sociale kwesties, milieu en duurzaamheid.

Uiteindelijk maken ze samen keuzes, keuzes die hopelijk zullen voortkomen uit meer dan alleen een gevoel.

(bron: Technolab)

Alle medewerkers van Technolab heel erg bedankt voor deze leuke middag!