Stel cookie voorkeur in

Bloon (spelling)

BLOON is een methode-onafhankelijke manier van oefenen met spelling. Gebruik van bloon.nl is gratis.
U kunt zelf een account aanmaken of de leerkracht regelt dit voor meerdere kinderen in de klas. U wordt hier dan eerst van op de hoogte gesteld.
BLOON = Bekijken
                 Lezen
                 Omdraaien
                 Opschrijven
                 Nakijken