Stel cookie voorkeur in

Hoe weet ik als ouder of mijn kind wel genoeg leert?

Zoals op alle basisscholen moeten ook wij voldoen aan de kerndoelen vastgesteld door het ministerie van onderwijs. Wij meten de vorderingen van uw kind met CITO toetsen vanaf hun kleuterjaren. De toets is onafhankelijk en wordt tweemaal per jaar afgenomen. De uitkomsten van die toetsen worden vermeld in het verslag dat u twee maal per jaar ontvangt.
• De onderbouw maakt de toetsen ‘taal voor kleuters’ en ‘rekenen voor kleuters’.
• Kinderen uit groep 3 t/m 8 worden getoetst op spelling, technisch lezen, rekenen, begrijpend lezen en woordenschat.
• Groep 8 doet een eindtoets

Naast de CITO toetsen gebruiken we het Leerlingvolgsysteem ESIS. Hierin registreren de leidsters over het algemeen welbevinden en ontwikkeling van het kind tijdens de dagelijks gang van zaken. Tevens worden hierin de resultaten van de methodegebonden bloktoetsen genoteerd en aan de hand daarvan worden de kinderen in een groepsplan ingedeeld. Deze worden drie maal per jaar geëvalueerd en bijgesteld.

Als ouder wordt u bij de resultaten betrokken.