Stel cookie voorkeur in

Ik hoor dat kinderen veel vrijheid krijgen en zelf mogen weten wat ze doen. Geeft dat geen onrust en leren ze dan wel?

De keuzevrijheid beperkt zich tot de volgorde waarin de verschillende vakken worden doorlopen binnen een periode van een week. De kinderen worden door de leerkracht begeleid bij hun planning en deze blijft natuurlijk verantwoordelijk voor het leerproces. Het ‘vrijheid-blijheid gevoel’, die sommige ouders dertig jaar geleden in het montessori onderwijs hebben meegemaakt, is verleden tijd. Aan het eind van de week heeft uw kind de gehele lesstof doorlopen die gepland stond. Daar ziet de leerkracht op toe. 
 
Jonge kinderen zoals kleuters kiezen de hele dag door werkjes, kijken bij elkaar, spelen en krijgen individuele en groepslesjes. In de midden- en bovenbouw zijn er ook regelmatig instructielessen in kleine groepjes op het gebied van spelling, begrijpend lezen en rekenen. Er wordt onderling ook regelmatig samen gewerkt, zo leren ze ook van elkaar.
  
Door duidelijke afspraken omrent orde en omgang met elkaar in de klas houden de leerlingen rekening met elkaar. Zo zijn ze naast elkaar bezig met verschillende opdrachten. Door zelf een keuze te maken zijn onze kinderen meer gemotiveerd.