Stel cookie voorkeur in

De montessorischool heeft heterogene groepen. Hoe werkt dat en waarom is dat?

Het socialisatieproces is een belangrijk onderdeel in de montessorischool. Wij leren kinderen om goed te kunnen functioneren in een groep. Hen op die manier voor te bereiden op de maatschappij, waar ze ook met allerlei verschillende mensen te maken krijgen.
 
Kinderen zitten bij ons met drie leeftijden in een groep.
• De onderbouw bestaat uit groep 1/2 (4-6 jaar)
• De middenbouw bestaat uit groep 3/4/5 (6-9 jaar)
• De bovenbouw bestaat uit groep 6/7/8 (9-12 jaar)
 
Je bent dus eerst jongste, daarna middelste en dan oudste in een groep. Voor kinderen is het fijn om geholpen te worden door de ouderen. Zelfstandigheid en sociaal gedrag bevorder je door kinderen van elkaar te laten leren en elkaar te respecteren. Niet alleen wordt uw kind aangeleerd anderen te helpen. Ook leert uw kind toe staan dat anderen het soms beter weten en dat hij geholpen wordt. Dit kan alleen als erin de klas een duidelijke structuur is en er ook duidelijke regels zijn. En daar ziet de leerkracht op toe. De kinderen zorgen samen voor de opgeruimde omgeving en leren rekening te houden met elkaar.