Stel cookie voorkeur in

Waar kan ik terecht met vragen en mijn mening?

Onze leerkrachten staan elke dag na schooltijd klaar om vragen te beantwoorden. Voor meer persoonlijke problemen, die privacy nodig hebben, kan altijd binnen 1 dag een afspraak gemaakt worden. Dit kan met de directeur, IBer en/of leerkracht.

Wij moedigen ouders aan om na schooltijd de klas in te komen. Uw zoon of dochter kan dan zelf laten zien waar het mee bezig is.