Stel cookie voorkeur in

Schuurpapieren letters

Schrijven en lezen worden geïntegreerd aangeboden, d.w.z. zij vormen een eenheid waarbij het lezen op een natuurlijke wijze uit het schrijven voortvloeit. Door de vorm van de schuurpapieren letters te zien, te voelen en deze tegelijkertijd te verklanken, legt het kind het letterbeeld vast. Zo koppelt het kind de klank van de letter aan de vorm van de letter (auditieve en visuele waarneming) Als het kind de letters herkent op vorm en klank is dat een voorbereiding op het lezen; als het ze navoelt maakt het een schrijfbeweging. Op deze manier wordt de grondslag gelegd voor het schrijven en lezen.
Dat het kind aan schrijven toe is, is te zien aan het regelmatig inkleuren van de metalen inlegfiguren.