Stel cookie voorkeur in

Insteekkaarten

Jonge kinderen bezitten, meer dan later ooit het geval zal zijn, het vermogen om alle indrukken van buitenaf met nauwkeurigheid en op spontane wijze in zich op te nemen en in het geheugen vast te leggen.
Daarom is het jonge kind in staat kennis te maken met de beginselen van aardrijkskunde. Aardrijkskunde vormt enerzijds een concreet onderdeel van de directe omgeving van het kind. Denk hierbij aan begrippen zoals stad, dorp, straat, zee, strand, duinen, kanaal en rivier, die waarneembaar zijn voor het kind. Anderzijds doet de aardrijkskunde een beroep op de verbeelding. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: oceaan, berg, vulkaan, oerwoud, woestijn of poolgebied. Bij dit laatste aspect wordt een veel groter beroep gedaan op het voorstellingsvermogen dan bij het eerste.
Op een montessorischool voeden wij het voorstellingsvermogen met concrete middelen, zoals met aardrijkskundemateriaal (globes, landvormen, inlegkaarten en insteekkaarten), met verhalen, illustraties en filmpjes. Tevens voorziet het materiaal in de kinderlijke behoefte aan nieuwe woorden.

Met de aardrijkskundige insteekkaarten kan het kind zonder hulp van de opzoek /controle kaarten de vaantjes met de namen van de landen of provincies, hun vlaggen of de vaantjes met de namen van de hoofdsteden in de insteekkaarten plaatsen.