Stel cookie voorkeur in

Groot vermenigvuldigbord

De eerste ervaringen met optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen doet een kind met concreet materiaal als bijvoorbeeld het gouden materiaal. Ze ervaren optellen als het samenvoegen van hoeveelheden tot een grotere hoeveelheid, aftrekken als het afhalen van een hoeveelheid van een grotere hoeveelheid, delen als het verdelen van een hoeveelheid in kleine gelijke hoeveelheden, en vermenigvuldigen als het samenvoegen van gelijke hoeveelheden tot een grotere hoeveelheid. Deze ervaringen doen ze ook op met de kralenstaafjes, losse kralen en ander materiaal. Via verschillende materialen komt het kind in aanraking met de standaardprocedures voor het cijferen bij de vier hoofdbewerkingen:
* het optellen via het stippenspel en de telramen;
* het aftrekken via de telramen;
* het delen via de deelbak;
* het vermenigvuldigen via het grote vermenigvuldigbord

Met het vermenigvuldigbord maakt het kind grote vermenigvuldigsommen waarbij de tafels van vermenigvuldiging toegepast worden; voorbereiding tot het maken van de standaardprocedure voor het cijferend vermenigvuldigen.