Stel cookie voorkeur in

Gouden materiaal

Een kind begint op jonge leeftijd te tellen. Zodra het kind de beschikking heeft gekregen over de getalbegrippen 1 t/m 10, wordt hem het gouden materiaal aangeboden. Júíst wanneer het kind alleen nog maar kan tellen van 1 t/m 10 wordt het tientallig stelsel hem zo duidelijk. Het kind leert zien dat alle hoeveelheden onder te brengen zijn in categorieen, die elk ten hoogste 9 kunnen bevatten. Het besef hiervan wordt al gewekt tijdens het uitleggen en vormen van hoeveelheden en getallen. Door het uitvoeren van rekenkundige bewerkingen wordt het inzicht verder verdiept.
Dit werk is nog geen echt rekenen maar een praktisch en concreet uitvoeren van handelingen, gevolgd door afsluitend en ordenend tellen.