Gymrooster

Omdat de gymzaal van SJC wordt gebouwd, gymmen we in 2020-2021 op woensdag in de gymzaal Binnenhof en op vrijdag in de gymzaal Stijntjesduinstraat.

De kinderen worden met de bus van school naar de gymzaal en weer terug vervoerd. Onder begeleiding van de groepsleerkracht gaan zij met de bus naar de gym en krijgen daar gymles van onze vakleerkracht Maxime Melchers.

 

Gymrooster 2019-2020 vanaf 1 september 2020

Woensdag gymzaal Binnenhof

9.00-10.00 uur        MB B

10.00-11.00 uur      TB

11.00-12.00 uur.     BB B

Vrijdag gymzaal Stijntjesduinstraat

9.00-10.00 uur        MB A

10.00-11.00 uur      MB C

11.00-12.00 uur      BB A