Wat is Montessori?

Montessorionderwijs is een zorgvuldig opgebouwde onderwijsmethode, waarbij een kind zich zo veel mogelijk in zijn eigen tempo, gebruik makend van eigen kunnen kan ontwikkelen, onder de leiding van een ervaren montessorileerkracht en met behulp van speciaal ontworpen montessorimaterialen. 
Montessorionderwijs is gebaseerd op een soepel evenwicht tussen vrijheid en een systeem van vaste regels, samengevat als “vrijheid in gebondenheid”

Centraal in de ideeën over de begeleiding van kinderen naar de volwassenheid staat datgene wat het kind zélf behoeft. De meest geciteerde uitspraak van Maria Montessori is niet voor niets “Help mij het zelf te doen”.

De methode vereist een deskundige leerkracht en een stimulerende omgeving met zorgvuldig samengestelde leermiddelen, die aan de natuurlijke behoeften van het jonge kind tegemoet komen.