Over ons

Wilt u onderwijs voor uw kind dat is aangepast op zijn of haar specifieke behoeften? Wilt u een school waar de ontwikkeling van uw kind letterlijk dagelijks wordt bijgehouden? Een school waar ruimte is voor eigen initiatief en creativiteit? Waar uw zoon of dochter nieuwsgierig wordt gemaakt naar de grotere wereld, op een vertrouwde menselijke schaal? Waar rustig en degelijk gewerkt wordt, met een nuchtere instelling, en waar correcte omgangsvormen en sociaal gedrag vanzelfsprekend zijn? Waar de leerkracht elke dag tijd voor u heeft? 
Als deze wensen u aanspreken, komt u dan eens op bezoek bij Montessorischool Noordwijk. Want dit is wat wij nastreven. Elke dag opnieuw.

Montessorischool Noordwijk staat voor 
• Onderwijs op maat
• De unieke leermaterialen die alleen montessorischolen aanbieden
• Alerte bewaking van de ontwikkeling van uw kind
• Ontwikkeling van het zelfvertrouwen van uw kind
• Een veilige en gezellige leeromgeving, met kinderen uit alle lagen van de bevolking
• Ruimte voor ontwikkeling van specifiek talent van het kind
• Aandacht voor sociale vaardigheden en beleefdheidsvormen
• Vroegtijdig begeleiding ouders en kind bij leer- en opvoedproblemen

Missie en visie

Wij vinden dat onze maatschappij behoefte heeft aan positieve burgers die zich weerbaar opstellen en bereid zijn hun schouders te zetten onder problemen. Daarom is het ons doel om onze leerlingen te ontwikkelen tot verantwoordelijke jonge mensen die zelfredzaam zijn, een positief-kritische houding hebben ten opzichte van zichzelf en de wereld om hen heen. Onze school levert evenwichtige kinderen af die aan de ene kant een stevige kennisbasis bezitten ten aanzien van lezen, rekenen en schrijven en daarnaast ook sociaal en emotioneel klaar zijn voor hun verdere ontwikkelen na de basisschool periode. We doen dit in een veilige omgeving en in een goede en ontspannen sfeer. De rol van onze leerkrachten is dat zij lessen goed voorbereiden, kinderen begeleiden en hen uitdagen waar dat nodig is. Bij dit alles zijn de inzichten van het montessori systeem leidraad.

Brede school Boechorst

Het nieuwe gebouw is een zogenoemde ‘brede school’ en ligt in de wijk 'Boechorst' en vlakbij de nieuwe wijk 'Offem Zuid'. Het biedt ook huisvesting aan een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuteropvang en is er een ruimte voor wijkactiviteiten. Bovenop het gebouw bevinden zich starterswoningen. In dit gebouw is ook een andere basisschool gevestigd. Het zijn echter twee verschillende scholen, allebei onder een ander bestuur.
In het gedeelte van onze school bevindt zich een Montessori peuterschool. Deze wordt bemand door medewerkers van kinderopvang De Speelbrug. Meer hierover kunt u lezen onder het kopje Peuterschool. Humanitas heeft in het gebouw een kinderdagverblijf, voor opvang van baby’s en peuters, en een buitenschoolse opvang. Tevens verzorgen zij voor ons de tussenschoolse opvang, de overblijf.
Met alle participanten hebben we een convenant ondertekend, waarin we met elkaar  goede afspraken hebben gemaakt over het gebruik van het gebouw en de samenwerking. Ook de wijkvereniging en SJC zijn participanten, zodat ook buiten schooltijd er activiteiten voor kinderen georganiseerd kunnen worden.