Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad (MR) - bestuurlijk

De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk voorgeschreven en daarmee essentieel onderdeel van elke en ook onze school.
De MR overlegt met de directeur over alle belangrijke zaken en behartigt de belangen van ouders en het personeel.
Onderwerpen die besproken worden zijn bijvoorbeeld: het schoolplan, veiligheid in en om de school, pesten, rouwverwerking.
In de raad zitten twee ouders en twee leerkrachten. Zij komen 6x per jaar bij elkaar.

Leden:

Iris Nieuwenhuizen-van Amerongen, leerkracht

Nicoline Loe, leerkracht

Tessa Aandewiel, ouder

Ralph Visscher, ouder