Montessorionderwijs

Montessorischolen bestaan al bijna honderd jaar in ons land, Nederland is internationaal gezien HET montessori land, aangezien Maria Montessori in Noordwijk heeft gewoond en hier is begraven. Alle reden dus voor een montessorischool in Noordwijk. Eigenlijk een wonder dat die er pas sinds 2004 is. 

Montessorionderwijs heeft als doel kinderen een gevoel van onafhankelijkheid, eigenwaarde en vertrouwen in de eigen persoonlijkheid te geven.
We zien dit als belangrijke eigenschappen om een snel veranderende samenleving tegemoet te kunnen blijven treden. Kinderen ontwikkelen zich hiermee tot volwassenen die in de 21e eeuw hun bijdrage kunnen leveren.

De montessori leermethode kan in één zinnetje worden samengevat: ‘help mij het zelf te doen’. Ondanks alle veranderingen in het opvoedkundig denken in de afgelopen eeuw is er aan dat motto niets veranderd. Dat is wat wij doen, dag in dag uit. Een motto dat beslist niet mag worden verward met: ‘zoek het lekker zelf maar uit’. Dat imago is verleden tijd.

We kunnen nog veel langer doorgaan over de goede punten van onze school. Dat er bij ons ordelijk gewerkt wordt, zonder herrie. Dat we de creatieve vorming van onze kinderen bepaald niet vergeten, met open podia, circusvoorstellingen, knutselvoorzieningen enz.

We hebben nog één afsluitend motto voor u: ‘wat je ziet is wat je krijgt’. Zo nuchter en simpel is het. U bent van harte welkom om samen met uw kind eens bij ons langs te komen en uitgebreid rond te kijken hoe het is op de Montessorischool Noordwijk.