Historie

Maria Montessori werd op 31 augustus 1870 geboren in Chiaravalle, bij Rome in Italië. In 1896 werd zij arts, als eerste vrouw in Italië. Zij ging werken in instellingen voor geestelijk gehandicapte kinderen. In 1898 werd Maria Montessori directrice van een instituut voor de opleiding van onderwijzers voor geestelijk gehandicapte kinderen.

Ze verdiepte zich in de psychologie en de pedagogie en ging naar Parijs om zich te verdiepen in het werk en de ideëen van de Fransen Itard en Séguin. Op basis hiervan creëerde zij zintuiglijk ontwikkelingsmateriaal. In deze periode publiceerde zij tevens haar eerste boek, Pedagogische Antropologie. Haar ervaringen met het verbeteren van de pedagogische situatie voor deze kinderen openden haar ogen voor de mogelijkheden van soortgelijke aanpakken bij kinderen zonder handicap. Twee jaar later werd zij lector aan de Koninklijke opleidingsschool voor onderwijzeressen in Rome.

In 1904 werd zij benoemd tot hoogleraar in de antropologie aan de Universiteit van Rome, een leerstoel die zij bekleedde tot 1916. In 1907 kreeg ze de mogelijkheid haar ideeën in de praktijk te brengen. Zij nam een groep kinderen uit de armste wijken van Rome onder haar hoede en stichtte daar haar eerste "Casa dei Bambini" voor nog niet leerplichtige kinderen. Daar werden zelfgemaakte materialen in de praktijk door haar (en de leerlingen) uitgeprobeerd en verbeterd. Haar tweede boek, De Montessori Methode, verschenen in 1909, was een systematisch verslag van haar werkwijze. In 1917 startte zij met cursussen voor leerkrachten en werden in Nederland de eerste Montessorischolen opgericht.

In 1934 verliet Maria Montessori Italië, omdat Mussolini wil ingrijpen in haar onderwijssysteem; met name zijn besluit om schooluniformen in te voeren kon Maria Montessori niet accepteren. Van de ene dag op de andere houdt het montessori-onderwijs in Italië op te bestaan. Maria Montessori verhuisde naar Barcelona, waar zij in 1936 door het uitbreken van de Spaanse burgeroorlog werd verdreven. Zij vestigde zich daarna in Nederland, waar inmiddels het hoofdkwartier van de Montessoribeweging was gevestigd. In 1939 maakte zij een reis naar India, op uitnodiging van de theosofische vereniging. Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak kon zij niet terug naar Europa; pas in 1946 keerde zij terug in Nederland. Zij geeft nog een aantal lezingen en overlijdt op 6 mei 1952 in Noordwijk.

Bron: Nederlandse Montessori Vereniging