Schoolgids

De informatie die in deze

is opgenomen, is van belang voor hen die de school nog niet kennen, maar zeker ook voor hen die al kinderen op onze school hebben.

Elk schooljaar wordt de schoolgids aangepast aan de actualiteit en voorzien van nieuwe gegevens.
In deze gids vindt u informatie over het onderwijs en onze visie daarop. Daarnaast is er in de schoolgids veel praktische informatie opgenomen.

 

in de schoolgids wordt verwezen naaar het anti-pestprotocol op onze website. Deze vindt u hier: