Leerlingvolgsystemen

Alert volgen van leerprestaties

Onze leerkrachten zijn getraind in het volgen van de leerprestaties, met de vorderingen en belemmeringen die een kind ervaart. Zij springen in op de behoeften van uw kind. Wat u ervan merkt is dat we bij de oudergesprekken die we drie keer per jaar met de ouders (en het kind) voeren in korte tijd de complete ontwikkeling van uw kind kunnen tonen, en zo het gesprek snel kunnen richten op de echte aandachtspunten. Of tussendoor, als daar aanleiding voor is. Het verslag hierover ontvangt u digitaal. 

Daarnaast vinden wij het overigens zonder meer noodzakelijk dat de leerprestaties van de kinderen regelmatig ‘objectief’ worden getoetst. Wij gebruiken daarvoor ‘gewoon’ het CITO–systeem voor alle groepen. Plotselinge leerachterstanden worden zo snel opgemerkt. Hiervoor wordt een groepsplan opgesteld, welke na een bepaalde periode wordt geëvalueerd en aangepast. Ook kinderen die voorop lopen krijgen zo extra uitdaging aangeboden. Niet alleen de cognitieve vakken worden getoetst, ook het sociaal emotionele welbevinden van de kinderen vinden wij erg belangrijk. Hiervoor gebruiken wij SCOL (Sociale Competentie Observatie Lijst)

Onze effectiviteit blijkt in de eerste plaats uit hoe goed onze kinderen leren lezen, schrijven en rekenen. Dingen die je niet vanzelf leert, in je vrije tijd, en zaken die zweetdruppels kosten. Het kan niet altijd feest zijn. Er moet een stevige basis worden gelegd.