Cultuuronderwijs

Cultuur; hoe je doet, reageert, de wereld waarneemt, het maakt wie je bent!

Cultuureducatie vinden wij op school dan ook enorm belangrijk, maar wat houdt het eigenlijk precies in? 

Cultuureducatie:

 • Biedt kinderen ruimte om op meerdere manieren te leren en vaardigheden eigen te maken.
 • het draagt bij aan de creativiteitsontwikkeling.
 • het speelt in op de brede ontwikkeling van een kind. 
 • het bevordert het cultureel zelfbewustzijn. 
 • Het nodigt uit tot ontdekkend leren, zaken van velerlei kanten te bekijken en daaruit een eigen waarheid distilleren.
 • Cultuureducatie sluit aan bij en/of verrijkt andere vakken als rekenen en wereldoriëntatie.
 • Het biedt kinderen meerdere keuzes om in opdrachten hun eigen discipline te kiezen en uit te werken.

Concrete items voor het schooljaar 2019-2020:

 • Invoering van Da Vinci 2.0. 
 • Tweede fase van de renovatie van het muziekonderwijs (Muziekimpuls subsidie maakte renovatiemogelijk in 2018-2019 is fase 1 uitgevoerd)
  • Aanschaf keyboard
  • Aanschaf begeleidingsinstrumenten voor de kinderen (trommels en triangels)
  • Workshops muziek methode 123ZING voor het team
  • Co-teaching door vakleerkracht muziek
  • Gitaar en keyboard les voor teamleden 
  • Zingen na schooltijd voor de kinderen
  • Training koor voor het team
 • Museumbezoeken zoveel mogelijk in lijn met een thema van Da Vinci.
 • Erfgoedspoor: het bezoeken van Lokaal erfgoed. 
 • Theater op school en in theaters. 

Cultuur, met recht het fundament!