Cultuuronderwijs

Cultuur; hoe je doet, reageert, de wereld waarneemt, het maakt wie je bent!

Cultuureducatie vinden wij op school dan ook enorm belangrijk, maar wat houdt het eigenlijk precies in? 

Cultuureducatie:

  • Biedt kinderen ruimte om op meerdere manieren te leren en vaardigheden eigen te maken.
  • het draagt bij aan de creativiteitsontwikkeling.
  • het speelt in op de brede ontwikkeling van een kind. 
  • het bevordert het cultureel zelfbewustzijn. 
  • Het nodigt uit tot ontdekkend leren, zaken van velerlei kanten te bekijken en daaruit een eigen waarheid distilleren.
  • Cultuureducatie sluit aan bij en/of verrijkt andere vakken als rekenen en wereldoriëntatie.
  • Het biedt kinderen meerdere keuzes om in opdrachten hun eigen discipline te kiezen en uit te werken.

 

Culture plannen in 2022-2023

 

Kunst/Cultuur Doen:

·      Cultuuronderwijs binnen het kosmisch onderwijs:

Drie jaar geleden is de vernieuwde versie van de bestaande Da Vinci methode ingevoerd: Da Vinci 2.0. Deze methode kent een drie jaarlijkse cyclus en daarmee hebben de groepen alle thema’s inmiddels een keer kunnen ervaren. De leerlingen en leerkrachten zijn enthousiast vandaar dat zij in 22-23 fijn verder gaan met de Da Vinci 2.0 lessen; de driejarige cyclus begint opnieuw;

·      Muziekonderwijs:

De renovatie van het muziekonderwijs (middels de muziek subsidie: Muziekimpuls) is halverwege het schooljaar 2021-2022 afgerond. Dat was later dan gepland, door de impact van Covid. De afspraken die bij aanvang gemaakt waren zijn, zover Covid het ‘toe stond’, gerealiseerd. Het muziekonderwijs blijft van groot belang, vandaar dat de leerkrachten aan het begin van het schooljaar weer een inspirerende workshop hebben gevolgd om ‘nieuwigheden’ binnen de muziekmethode 123zing te verkennen en bestaande elementen (nog) beter te beheersen. Daarnaast geeft muziekmeester Teon structureel enthousiaste muzieklessen aan de boven- en middenbouw en incidenteel aan de onderbouw;

·      Beeldende vorming:

In de groepen worden lessen beeldende vorming gekoppeld aan de thema’s van de methode Da Vinci.

·      Drama:

Open podium momenten zijn onder andere de momenten waarvoor kinderen een voorstelling voorbereiden. Ouders kunnen daar als publiek heerlijk van genieten. Ook worden in sommige groepen mini musicals voorbereid die vervolgens aan andere groepen getoond worden.

·      Eindmusical:

een traditie waar leerlingen in de onderbouw al naar uit kijken.

Kunst/Cultuur beleven:

·      Theaterbezoek:

Dit schooljaar gaan de leerlingen van de onder-, midden- en bovenbouw naar Theater De Muze om bijzondere voorstellingen te kunnen beleven. Aan deze voorstellingen zijn lessen gekoppeld. Zodat kinderen nog meer inzicht kunnen krijgen in het onderwerp van de betreffende voorstelling.

·      (Kritisch) kunst kijken:

Een lidmaatschap bij de Kunstuitleen maakt het mogelijk dat er voortdurend een gaaf kunstobject in school te zien is waar met de kinderen met behulp van de Visual Thinking Strategies naar gekeken wordt.

·      Museumbezoek, onder andere in de buurt (Erfgoedspoor):

Het bezoek is zoveel mogelijk gekoppeld aan een thema waar leerlingen op een bepaald mee aan de slag zijn.

·      Informatie culturele initiatieven in de buurt:

Zijn er mooie initiatieven in de buurt dan proberen wij u daarover te informeren.