Cultuuronderwijs

Cultuur; hoe je doet, reageert, de wereld waarneemt, het maakt wie je bent!

Cultuureducatie vinden wij op school dan ook enorm belangrijk, maar wat houdt het eigenlijk precies in? 

Cultuureducatie:

 • Biedt kinderen ruimte om op meerdere manieren te leren en vaardigheden eigen te maken.
 • het draagt bij aan de creativiteitsontwikkeling.
 • het speelt in op de brede ontwikkeling van een kind. 
 • het bevordert het cultureel zelfbewustzijn. 
 • Het nodigt uit tot ontdekkend leren, zaken van velerlei kanten te bekijken en daaruit een eigen waarheid distilleren.
 • Cultuureducatie sluit aan bij en/of verrijkt andere vakken als rekenen en wereldoriëntatie.
 • Het biedt kinderen meerdere keuzes om in opdrachten hun eigen discipline te kiezen en uit te werken.

Evaluatie van de culturele plannen van 2020-2021

 • Invoering van Da Vinci 2.0, jaar twee: goed verlopen
 • Derde fase van de renovatie van het muziekonderwijs (Muziekimpuls subsidie maakt renovatie mogelijk)
  • Co-teaching door vakleerkracht muziek; gelukt, tijdens de periode van de coronarestricties, was dit online.
  • Gitaarles voor teamleden; gelukt, gedurende de periode dat coronarestricties dit niet toe lieten, was dit online.
  • Zingen na schooltijd voor de kinderen; gelukt, tijdens de periode van de coronarestricties, was dit online.
  • Integratie muziek in andere lessen; gelukt, deze lessen hebben online plaats gevonden ten tijde van de coronarestricties.
  • Aanschaf geluidsbox
 • Museumbezoeken in lijn met de thema’s van de kosmische methode Da Vinci; door de corona-beperkingen helaas niet gelukt
 • Erfgoedspoor: het verder in kaart brengen van Lokaal Erfgoed; door de corona-beperkingen helaas niet gelukt
 • Theater: theater beleven buiten school; door de corona-beperkingen helaas niet gelukt. Wel was er toen het weer kon een enthousiast, magisch optreden van een goochelaar, waar alle leerlingen volop van hebben genoten.
 • Extra aandacht voor de expressieve discipline: beeldende vorming, blijft aandachtspunt

Culture plannen in 2021-2022

 • Invoering van Da Vinci 2.0, jaar drie. Dit schooljaar, ter oriëntatie uitgebreid met de mooie Kunstlijn van Da Vinci 2.0
 • Derde fase van de renovatie van het muziekonderwijs (Muziekimpuls subsidie maakt renovatie mogelijk) dit is met een half jaar verlengd aangezien enkele activiteiten niet door konden gaan vanwege Covid-19
  • Co-teaching door vakleerkracht muziek; 
  • Gitaarles voor teamleden; 
  • Schoolbreed: muzikale voorstelling
  • Aanschaf geluidsbox 

·       Muziekonderwijs: naast de muzieklessen die leerkrachten zelf verzorgen krijgen de leerlingen tweewekelijks les van een vakleerkracht muziek (mogelijk door NPO gelden)

 • Museumbezoeken/Erfgoedspoor (Lokaal Erfgoed): in lijn met de thema’s van de kosmische methode Da Vinci
 • Theater: theater beleven buiten school 
 • Extra aandacht voor beeldende kunst en dans: de mogelijkheden voor gastlessen van een kunstenaar ‘in de klas’ worden onderzocht
 • Ouders informeren over sprankelende culturele activiteiten in de buurt.