Cultuuronderwijs

Cultuur; hoe je doet, reageert, de wereld waarneemt, het maakt wie je bent!

Cultuureducatie vinden wij op school dan ook enorm belangrijk, maar wat houdt het eigenlijk precies in? 

Cultuureducatie:

 • Biedt kinderen ruimte om op meerdere manieren te leren en vaardigheden eigen te maken.
 • het draagt bij aan de creativiteitsontwikkeling.
 • het speelt in op de brede ontwikkeling van een kind. 
 • het bevordert het cultureel zelfbewustzijn. 
 • Het nodigt uit tot ontdekkend leren, zaken van velerlei kanten te bekijken en daaruit een eigen waarheid distilleren.
 • Cultuureducatie sluit aan bij en/of verrijkt andere vakken als rekenen en wereldoriëntatie.
 • Het biedt kinderen meerdere keuzes om in opdrachten hun eigen discipline te kiezen en uit te werken.

Concrete items voor het schooljaar 2019-2020:

 • Invoering van Da Vinci 2.0:jaar 1 is positief afgesloten. Een mooi succes was het school-brede thema "De Grieken en Romeinen".
 • Tweede fase van de renovatie van het muziekonderwijs (Muziekimpuls subsidie maakte renovatiemogelijk in 2018-2019 is fase 1 uitgevoerd)
  • Aanschaf keyboard:)
  • Aanschaf begeleidingsinstrumenten voor de kinderen (trommels en triangels):)
  • Workshops muziek methode 123ZING voor het team:vanwege COVID-19 slechts een.
  • Co-teaching door vakleerkracht muziek:)
  • Gitaar en keyboard les voor teamleden:)
  • Zingen na schooltijd voor de kinderen:)
  • Training koor voor het team;door COVID-19 geen trainingen koor. In de derde uitvoeringsfase volgt een alternatief.
 • Museumbezoeken zoveel mogelijk in lijn met een thema van Da Vinci;vanwege COVID-19 deels mogelijk.
 • Erfgoedspoor: het bezoeken van Lokaal erfgoed; vanwege COVID-19 deels mogelijk.
 • Theater op school en in theaters; op school twee voorstellingen:), in het tehater helaas niet vanwege COVID-19

Leuke culturele plannen

voor 2020-2021:

 • Invoering van Da Vinci 2.0, jaar twee.
 • Derde fase van de renovatie van het muziekonderwijs (Muziekimpuls subsidie maakt renovatie mogelijk)
  • o Co-teaching door vakleerkracht muziek
  • o Gitaarles voor teamleden
  • o Bij voldoende animo Zingen na schooltijd voor de kinderen
  • o Integratie muziek in andere lessen
 • Museumbezoeken in lijn met de thema’s van de kosmische methode Da Vinci
 • Erfgoedspoor: het verder in kaart brengen van Lokaal Erfgoed
 • Theater: theater beleven buiten school
 • Extra aandacht voor de expressieve discipline: beeldende vorming.

Cultuur, met recht het fundament!