Team en groepen

De speciaal opgeleide leerkracht


In Nederland moet iedere leerkracht die les wil geven aan een basisschool in het bezit zijn van een PABO-diploma.  Ook de leraren aan een montessorischool voor basisonderwijs hebben zo'n diploma. Maar daarnaast moeten ze in het bezit zijn van een post-HBO diploma voor montessori-basisonderwijs. 
 
In de opleiding voor het montessoridiploma leert de leerkracht de gedachten kennen waar dr. Maria Montessori van uitging, bij het vormgeven van haar scholen. Maar ook hoe je een klas moet inrichten voor een bepaalde leeftijdsgroep en op welke manier je er les moet geven. Verder hoe je kinderen moet observeren en hoe je zelf leermiddelen kunt maken voor de groep kinderen die je begeleidt. De leerkracht wordt tijdens de opleiding voor het montessoridiploma door ervaren leraren die zelf les geven aan een Montessori-groep begeleid. 

Verticale groepsstructuur


Dr Montessori zei eens: 'In een groep moeten kinderen geplaatst worden van 3 tot 6 jaar, 6 tot 9 jaar en 9 tot 12 jaar. Klassen met alleen kinderen van dezelfde leeftijd, zoals in gewone scholen raad ik af. Veel mensen denken dat ik bij voorbeeld kinderen van 3 tot 6 jaar bij elkaar zet in een ruimte omdat ik te weinig lokalen beschikbaar heb of niet genoeg kinderen om drie aparte klassen te maken. Maar zelfs als er meer dan duizend kinderen waren en een heel groot gebouw, dan zou ik het nog wenselijk vinden om kinderen die drie jaar in leeftijd verschillen bij elkaar in een groep te plaatsen.' 

Kinderen worden op deze manier in groepen geplaatst om een proces van continu leren en ontwikkelen mogelijk te maken. Bovendien is de sociale opvoeding gediend met een zo natuurgetrouw mogelijke manier van samenleven. Kinderen van 4-6 jaar zitten in de onderbouw van de basisschool; van 6-9 jaar in de middenbouw en van 9-12 jaar in de bovenbouw.