Schooltijden en TSO

Wij werken met een continu-rooster. Vanaf 8:15 uur zijn de kinderen welkom. Ze gaan zelfstandig naar binnen en vanaf dan zal ook de leerkracht in de klas aanwezig zijn. Het is niet de bedoeling dat de ouders mee de klas in gaan. De kinderen kunnen bij binnenkomst zelf werk kiezen en beginnen. Om 8:30 uur is iedereen aan het werk. Na schooltijd heeft u gelegenheid om even de klas in te komen om werk van uw kind te bekijken.


Hoe is de TSO geregeld op school?
Tussen de middag kunnen de kinderen overblijven op school. Tijdens het overblijven zijn medewerkers van Humankind aanwezig. Zij ondernemen leuke activiteiten met de buitenspelende kinderen, zoals voetbal en andere spellen. De activiteiten worden bekostigd uit de TSO bijdrage. Voor het buitenspelen lunchen de kinderen met de eigen leerkracht in de klas.
De kinderen nemen hun eigen eten en drinken mee. 

Wat zijn de kosten voor de TSO?
De kosten per kind zijn €135,- per jaar. U ontvangt per half jaar een betalingsverzoek van €67,50 per kind. U betaalt voor maximaal twee kinderen.