Montessori Peuterschool

Voor de Montessori Peuterschool is Kindercentrum Smallsteps (voorheen De Speelbrug) een nauwe samenwerking aangegaan met Montessorischool Noordwijk. De peuterschool is gevestigd in een lokaal van onze basisschool, direct gelegen naast een van de onderbouwgroepen, zodat de overgang naar de basisschool nog een stapje kleiner wordt.

De peuterschool biedt ontplooiingsmogelijkheden aan peuters. De cognitieve, sociale, motorische en creatieve ontwikkeling wordt gestimuleerd. Er zijn op de peuterschool andere speelmogelijkheden dan thuis. Kinderen ontmoeten elkaar en leren met elkaar spelen. Dit is een optimale voorbereiding voor de basisschool. Ook voor ouders is het een gelegenheid om contacten te leggen met andere ouders.

In de peuterschool worden kinderen opgevangen in de leeftijd tussen de 2 en 4 jaar.
Het gaat om kortdurende opvang, van 8:30-12:00.
Tijdens de schoolvakanties is de peuterschool gesloten.